Dekubitus – rana od ležanja

Dekubitus se definiše kao lokalno oštećenje kože ili potkožnog tkiva nastalo zbor sile pritiska, sile smicanja, trenja i vlažnosti, odnosno njihovom kombinacijom. Prva saznanja o dekubitusima dobijena su pri istraživanjima na mumijama u Egiptu.

Ako je nastala rana od ležanja za to nije kriva bolest, to vidljiv znak greha negovatelja“ – rekla je Florens Najtingel 1859.godine.
Savremena nauka kaže – to je neuspeh celokupnog sistema zdravstvene zaštite.

Oštećenje integriteta kože javlja se kod nepokretnih, delimično ili ograničeno pokretnih i kod inaktivnih pacijenata. Ovakva stanja mogu uzrokovati mnoge bolesti ili traume. Dekubitusi se najčešće javljaju kod pacijenata u bolnicama (i u visoko razvijenim državama), domovima za stare i nešto ređe u kućnim uslovima. U zdravstvenim ustanovama o prevenciji i lečenju dekubitusa brinu sestre i lekari, a u kućnim uslovima to je uglavnom prepušteno bliskim osobama. Troškovi lečenja su 2,5 puta veći od troškova prevencije. Stoga je razumevanje uzroka i mehanizma nastanka, uz primenu mera prevencije, ključ za sprečavanja dekubitusa.

Delovi tela pod rizikom

Delovi tela pod rizikom

Delovi tela koji su pod rizikom za nastajanje dekubitalnih rana su oni koji su najviše izloženi pritisku – krsna i trtična kost, greben sedalne, gornji deo bedrene kosti, pete, laktovi, lopatice i ušne školjke. Unutrašnje faktore rizika treba kontrolisati i korigovati ako je to moguće što je zadatak zdravstvenih radnika, a spoljašnje eliminisati. Osnovni spoljašnji faktor je pritisak koji pogoršava cirkulaciju krvi, snabdevanje kiseonikom i drugim hranljivim materijama neophodnim za rad ćelija kože. Taj proces dovodi do usporene eliminacije štetnih materija i početnih oštećenja kože. Klizanje ili smicanje tela nastaje kada pacijent klizi naniže u krevetu ili stolici. Sile smicanja dovode do istezanja ili prelamanja kože i kidanja malih krvnih sudova, što ima za posledicu prekid cirkulacije u tom delu kože. Trenje nastaje pri nepravilnom pomeranju bolesnika, kada ga „vučemo“ po podlozi što dovodi do vidljivih oštećenja površinskog sloja kože, takozvanih oguljotina. Vlažnost kože, usled znojenja ili inkontinencije mokraće i stolice, povećava sile klizanja i trenja i remeti osnovne funkcije kože.
Dekubitus

Dekubitus - to je neuspeh celokupnog sistema zdravstvene zaštite.

Nastanak dekubitusa sprečava se pojačanim merama lične higijene, kupanjem ili prebisavanjem tela toplom vodom i neutralnim sredstvima uz blagu masažu blagim hidrantnim kremama. Posebnu pažnju treba posvetiti higijeni anogenitalne regije. Kod inkontinentnih pacijenata primeniti savremena pomagala. Pelene sa indikatorom vlažnosti su vrlo korisne i mogu se dobiti na recept, a verujem da će uskoro biti na pozitivnoj listi i ulošci za muškarce i žene koji su 50% jeftiniji i komforniji za pacijente. Pri odabiru pomagala treba obratiti pažnju na sertifikat kvaliteta i RothWel test koji definiše moć upijanja. Takože, treba izbegavati upotrebu urinarnih katetera. Lično i posteljno rublje treba da bude komotno i od prirodnih materijala, bez šavova, dugmadi i nabora. Pri svakoj aktivnosti oko bolesnika proveravati izgled kože. Uz pomoć ogledala sa drškom kontrolu mogu obavljati i sami pacijenti.. Promenu položaja tela treba vršiti na dva sata, a nekada i češće. Pri promeni položaja tela aktivirati bolesnika maksimalno i koristiti tehniku odizanja od podloge uz pomoć trapeza ili mekih podmetača.
Kod nas se na tržištu mogu kupiti razne vrste preventivno korektivnih pomagala. Pri odabiru se posavetujte sa stručnjacima. Možete i sami da ih napravite. Urolajte frotir po dužini ili sašijte navlaku (2m/0,4m), napunite je seckanim sunđerom. Dobićete takozvanu Klajn rolnu koja može da se obavija oko tela, podvlači i služi kao oslonac. Radi rasterećenja koristite i veće ili manje jastučiće. Napravite raspored promene položaja tela. Izbegavajte položaj na na leđima i sedenje. Pacijent koji koristi kolica trebalo bi da na svakih 15 minita premešta težinu tela samostalno ili uz pomoć. Kod pacijenata sa oduzetošću jedne strane tela izbegavati da leže na oduzetoj strani. Adekvatni kreveti, antidekubitalni dušecii ili jastučići, kao i razne vrste podmetača mogu da rasterete osetljiva mesta na telu.
U zavisnosti od stanja pacijenta preporučuje se ishrana bogata proteinima, mineralima i vitaminima. Težiti održavanju idealne mase, jer mršavost, ali i gojaznost predstavljaju faktor rizika. Pri hranjenju voditi računa da se ostaci hrane ne nađu u postelji, jer i mrvice hleba mogu da izazovu oštećenje kože.
Prvi stadijum dekubitusa

Prvi stadijum

Drugi stadijum dekubitusa

Drugi stadijum


I pored svih mera prevencije, dekubitus može nastati. Prvi upozoravajući znak je crvenilo, osećaj svraba i bola (I stadijum). Zatim slede plikovi i otok (II stadijum) i te promene su reverzibilne. Kod III, IV i V stadijuma nastaju oštećenja vezivnog i mišićnog tkiva ili oštećenja kostiju. Pored kozervativnog tretmana, duboki dekubitusi zahtevaju hirurški tretman.
Treći stadijum

Treći stadijum dekubitusa

Četvrti stadijum

Četvrti stadijum dekubitusa


Vrlo je važno znati da je pre i posle bilo koje aktivnosti obavezno oprati ruke. Za tretman rane koristiti sredstva koja nisu citotoksična. U kućnim uslovima se može primeniti fiziološki rastvor i bioptrom lampa. U ponudi su razne vrste obloga i gelova u cilju vlažnog zarastanja rane koji su vrlo efikasni, bezbedni i jednostavni za upotrebu i mogu ostati na rani više dana. Lečenje dekubitusa veoma je složen i dug proces koji zahteva multidisciplinaran pristup. Posebno važnu ulogu u lečenju obolelih ima medicinska sestra koja bolesniku pruža svu potrebnu negu i sprovodi neophodne mere prevencije. Vrlo je važno znati i to da lečenje hroničnog dekubitusa spada među najskuplja lečenja u medicini i jedno je od dugotrajnijih.

Međunarodna godina sestara – kreiranje zdravog sveta

Ove, 2010.godine, obeležava se 100 godina od smrti Florence Nightingale. Florence (u prevodu „slavuj“) poznata je kao pionir i utemeljivač moderne nege bolesnika i danas je širom sveta poštovana. Čak i danas, njeni doprinosi teoriji nege, obrazovanja, prakse, istraživanja, statistike, javnog zdravlja i zdravstvene reforme su temeljni i inspirativni. Florence je bila savršen zdravstveni političar i lider od ogromnog uticaja u tom periodu. Borila se za zaštitu životne sredine i prostorije u kojoj boravi bolesnik kako bi promenila uslove koji prouzrokuju bolest. Gradila je mrežu saradnika i razmenjivala mišljenje i stavove sa hiljadama ljudi širom sveta u cilju unapređenja i promovisanja zdravstvene problematike. Njena komunikacija je bila efikasna – može se reći da je Florence bila medijski ekspert u svom vremenu, koji je vršio uticaj na javnu svest sa ciljem da ljudi razumeju i vrednuju značaj zdravlja. Znala je da je od suštinske važnosti zdravih, briga o zdravlju, a bolesnih briga o oporavku. „Moraš imati uticaj na javnost…“ govorila je Florence Naghtingale 1983.godine.
Iz njenog sveobuhvatnog i bogatog iskustva na temu ličnih pitanja zdravlja, ona je zastupala stav da sve sestre treba da stalno održavaju svoju efikasnost, snagu, sosećajnost i brižnu praksu. Taj pristup ona je nazvala „Zdravlje sestrinstva“.

Prozor na kapeli Svetog Duha u Vašingtonu

Prozor na kapeli Svetog Duha u Vašingtonu

Danas u XXI veku , u eri „globalnog sela“, ovi široki pogledi Florence mogu postati inovativni pristupi savremenih sestara koje teže da utiču na faktore koji unapređuju i održavaju zdravlje ljudi. Istorijski snimak glasa Florence načinjen je 1890. godine u njenom domu u Londonu. Jedna od rečenica iz tog snimka je i ova namenjena njenim saborcima : „Kada ja u Vašem sećanju budem samo ime, nadam se da će moj glas ovekovečiti moje veliko životno delo. Neka Bog blagoslovi moje stare saradnike iz Balaclava i vrati ih sigurno na njihovu obalu.“
U čast Florence Nightingale, 2010. godina je proglašena za Međunarodnu godinu sestara – 2010 International Year of the Nurse. Osnivači – The Honor Society of Nursing, Sigma Theta Tau International (STTI), Nightingale Initiative for Global Health (NIGH) i Florence Nightingale Museum – pokrenuli su inicijativu sa željom da probude svest više od 15 miliona sestara širom sveta kako bi se aktivno uključile na promociji zdravlja u njihovim zajednicama lokalno i globalno širom sveta. Ove organizacije su oktobra 2009.godine tražile podršku od sestara širom sveta za ovu aktivnost. Više od 21 162 pojediniaca ( medju njima i ja) uključujući i 1 000 predstavnika raznih organizacija sestara koji zastupaju milione birača, dali su veliku podršku da se 2010.godina proglasi Međunarodnom godinom sestara, da sestre kao promoteri rade na podizanju svesti javnosti o prioritetima za zdravlje širom sveta i daju podršku akcionim planovima Ujedinjenih nacija za zdrav svet do 2020, kroz Milenijumske ciljeve. Rezolucija Generalne skupštine UN, pod nazivom „Mobilizacija javnog mnjenja za zdravlje naroda – Zdravi ljudi na zdravoj planeti do 2020“, usvojena je 18.oktobra 2009.godine. U saradnji za osnovnu globalnu inicijativu u čast sestara, njihovog glasa, njihove vrednosti i mudrosti – sestre treba da deluju kao promoteri za stvaranje zdravog sveta. Promotivni flyer na engleskom jeziku možete preuzeti ovde – Flyer for international year of the nurse (pdf format).
Najtingel deklaracija za naš zdrav svet glasi :
„Mi sestre i zabrinuti građani globalne zajednice posvetićemo se lično za ostvarivanje zdravog sveta do 2020. Mi izjavljujemo da smo spremni da se ujedinimo u programima aktivnosti, da delimo informacije i rešenja za rešavanje problema i poboljšanje uslova – lokalno, nacionalno i globalno – u cilju unapređenja zdravlja za sve ljude. Mi ćemo i ubuduće usvajati ličnu praksu i implementirati je u javnu politiku našeg društva i nacije, čineći ovaj cilj dostupnim i neizbežnim do 2020., počev od danas u našim životima, u životima naše nacije i u celom svetu.“
Tokom cele 2010.godine, medicinske sestre sveta imaju priliku da iskažu jedinstveni doprinos ka postizanju zdravlja i blagostanja za sve. Ova svečanost i globalna saradnja sa građanima širom sveta, prikazuje sestre u promociji zdravlja i kako se one zalažu za ostvarivanje Milenijumskih ciljeva razvoja Ujedinjenih nacija. Vodič za planiranje aktivnosti i sugestije za obeležavanje proslave Međunarodne godine sestrinstva možete preuzeti ovde – Vodič za planiranje aktivnosti i sugestije za obeležavanje proslave (pdf format) .
Osnivači Međunarodne godine sestara (2010 International Year of the Nurse – Creating a Healthy World) su :
1. Počasno društvo sestara Sigma Theta Tau International (STTI)
Patricia E. Thompson, RN, EdD, FAAN and CEO
Carol J. Huston, MSN, MPA, DPA, FAAN and 2007-2009 president
Zlatni ključ-nagrada koju dodeljuje počasno društvo sestara

Zlatni ključ-nagrada koju dodeljuje počasno društvo sestara

STTI je neprofitna organizacija čija je misija da podržava učenje, znanje i profesionalni razvioj sestara koje su se obavezale da će napraviti prekretnicu u svetskom zdravlju. Osnovano je 1922.godine i broji više od 400 000 članova u 86 zemalja. Članovi uključuju sestre praktičare, instruktore, istraživače, donosioce odluka, preduzetnike i druge. Zlatni ključ, nagrada koju dodeljuje ova asocijacija obrazovnim institucijama širom sveta svake druge godine po vrlo strogim kriterijumima, ustanovljena je 1991.godine.
2. Nightingale Initiative for Global Health (NIGH)
Deva-Marie Beck, RN, PhD, and NIGH International co-director
Barbara Dossey, RN PhD, AHN-BC, FAAN and NIGH International co-director
Cynda H. Rushton, RN, PhD, FAAN and NIGH International co-director
NIGH ima misiju da informiše i osnaži sestre i ostale zdravstvene radnike i edukatore da u „21.veku Nightingale“ rade na lokalnom, nacionalnom i globalnom zajednicom na kreiranju zdravijeg sveta.
3. Florence Nightingale Museum (FNM), London
Caroline Worthington, director
FNM je dobrotvorna kompanija koja je zaštićena 9.12.1987.godine, a registrovana još 22.12.1982.godine. Muzej poseduje jedinstvenu kolekciju predmeta i jedino mesto gde možete saznati punu priču o slavuju sestrinstva sveta i vremena u kome je rušila sve tabue. Muzej će biti zatvoren od 7.09.2009. do maja 2010. kada će se proslavljati stogodišnjica smrti i planirajte posetu novom muzeju. Novi muzej će pričati priču o hrabroj ženi koja se probila kroz društvena ogranilčenja njenog vremena da bi pronašla svoj poziv i time je postala inspiracija mnogim generacijama sestara.
U okviru proslave Međunarodne godine sestara, nacionalna katedrala u Vašingtonu biće domaćin popodnevne molitve za Florens Nightingale u nedelju, 25. aprila 2010.godine, od 16h do 17h, i ovaj dan se dodaje u kalendar praznika. U ovu čast, jedan od prozora na kapeli Svetog Duha oslikan je tako da slavi i veliča njen rad i životno delo.