Međunarodni dan sestara

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana sestara 2009.godine bila je:
„Održati kvalitet, zadovoljiti zajednicu : Vodeće inovacije u sestrinskoj brizi“

Dan sestara 12.maj obeležavaju i slave medicinske sestre širom sveta u čast rođenja Florence Nightingale koja se smatra osnivačem savremenog sestrinstva. Florence Nightingale je bila medicinska sestra koja je još sredinom XIX veka govorila kako se jedino znanjem i veštinama može doprineti poboljšanju zdravlja ljudi.
Sadržaj ovogodišnjeg paketa aktivnosti, koji preporučuje Međunarodno veće sestara za obeležavanje 12. maja, kao i predhodnih godina, uključuje poster i pisani materijal koji mogu da koriste medicinske sestre, sestrinska udruženja, ministarstvo zdravlja i zdravstvene ustanove. Aktivnosti vezane za navedenu temu trebalo bi da se sprovode tokom cele godine, od strane medicinskih sestara i drugih profesionalaca zapošljenih u zdravstvu. Internacionalni savet sestara treba da podstiče medicinske sestre da prošire program sestrinskih inovacija u brizi za bolji kvalitet kojim će se zadovoljiti celokupna zajednica tokom godine kroz individualne i grupne aktivnosti.
Posebna radna grupa za zdravstvenu negu Ministarstva zdravlja i ove godine obeležila je Međunarodni praznik sestara od 11. do 17. maja kroz brojne aktivnosti u okviru „Nedelje sestrinstva“. Tom prilikom, održane se tribine o savremenim tokovima sestrinstva u Republici Srbiji sa primerima dobre prakse i aktivnostima sestara u oblasti novog javnog zdravlja. Tribine su održane u KCS Beograd, ZC Pančevo, ZC Prokuplje, ZC Užice i ZC Negotin sa sledećim temama:

Predstavljanje ustanove domaćina
– “Globalni program za unapređenje kapaciteta sestara i babica i njihovog učešća u Milenijumskim razvojnim ciljevima” – Milijana Matijević, savetnik za zdravstvenu negu Mininistarstva zdravlja
– “Inovacije u sestrinskoj nezi – neophodnost u savremenoj organizaciji zdravstvenih ustanova” – Dragica Stojanović, glavna sestra Zdravstvenog centra “Sveti Luka” Smederevo
– “Praktična primena kontinuirane deukacije pod okriljem Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine” – Zdenka Trifunović, viša medicinska sestra, Dom zdravlja Pećinci

Nedelja sestrinstva u Beogradu, Knez Mihajlova

Nedelja sestrinstva u Beogradu, Knez Mihajlova

Povodom ovogodišnjeg Međunarodnog dana sestara, na tribini koja je održana 11.maja u KCS, dodeljene su nagrade za životno delo u oblasti sestrinstva (statueta „Milena Tijanić“). Ove godine nagradu za životno delo dobile su medicinske sestre Anđelka Kotević iz Beograda i Rada Medvedev iz Zrenjanina.
Na završnoj manifestaciji koja se odvijala u Beogradu, u Knez Mihajlovoj ulici, u periodu od 11-13h, sestre i babice su još jednom pokazale kreativnosti i kroz aktivnosti iz oblasti zdravstvene nege pokazale na koje sve načine mogu da unaprede zdravlje i aktivno učestvuju u prevenciji bolesti, podstičući usvajanje zdravih stilova života.
Domaćin skupa bio je Udruženje za javno zdravlje, a kao partneri učestvovala su i udruženja pacijenata. U toku nedelje sestrinstva, slične manifestacije su održane u mnogim gradovima i selima širom Srbije.